Vjezdem a zaparkováním na parkovišti představuje tichý souhlas řidiče s vymáháním ustanovením těchto pravidel.Každý uživatel parkoviště je povinen zaplatit poplatek za parkování dle platného tarifu předem u obsluhy čerpací stanice. Tarif za parkování je stanoven na 500 Kč za každých 24 hodin.Doba za parkování se počítá od uvedeného času na pokladním dokladu.
Za překročení doby 24 hodin se počítá další den poplatku za parkování.
Parkovací lístek musí být viditelně umístěn za předním sklem vozidla tak, aby byla patrná jejich platnost.
V případě nedodržení uvedených pravidel se řidiči vystavují nebezpečí zablokování vozidla (botičkou) a zaplacení pokuty 1000 Kč za každý den.(24 hodin).
Odstranění botičky bude možno jen v časech otevírací doby na čerpací stanici.
Neoprávněné odstranění botičky bude považováno za poškozování cizí věci a bude vymáhána náhrada za zničení věci (botičky) 5000 Kč.
Provozovatel nepřebírá žádnou občanskou nebo trestní odpovědnost za ztráty či škody způsobené na vozidlech, předmětech ponechaných ve vozidlech nebo za jakékoli jiné škody jako jsou krádež, požár a za škody způsobené zákazníky čerpací stanice nebo třetími osobami na vozidlech zaparkovaných na parkovišti.


Provozovatel:
Tomáš Mališka, Splavní 108, Ostrava Poruba, 708 00
IČO:12126748, DIČ:6603140643

CENY PHM A LPG

Natural 95 28,50  
Nafta 26,90  
Ethanol E85 26,90  
B100 23,30  

LPG 13,40  
AD Blue 9,90  

 

CENY PB LÁHVÍ

2 kg 95,00  
10 kg 345,00  
33 kg 1109,00  
 propan 5 kg 282,00  
propan 11 kg 440,00  

SMEBAZ-Propan-Butan
2 kg 95,00  
10 kg 345,00  
5 kg 249,00  

zapůjčení 10 kg láhve 1000,00

prodej obal láhve 5 kg 950,00

OTVÍRACÍ DOBA

NON-STOP

5:00 - 22:00

běžný provoz s obsluhou včetně prodeje doplňkového zboží.

22:00 - 5:00

noční provoz na samoobslužném automatu.

Platba pouze bankovní kartou, CCS a Eurowag.